Certyfikaty i uprawnienia

Naszą działalność prowadzimy w oparciu o następujące certyfikaty i uprawnienia:

  • uprawnienia UDT do konserwacji wózków jezdniowych kategorii I WJK,
  • uprawnienia UDT do obsługi wózków jezdniowych kategorii IWJO
  • uprawnienia UDT do konserwacji podestów ruchomych, dźwigników kategorii EIII i MII
  • uprawnienia UDT do konserwacji i obsługi żurawi przenośnych kategorii IIŻ, MII, EIV
  • uprawnienia UDT do konserwacji żurawi samojezdnych kategorii Ż,
  • uprawnienia do montażu , naprawy i konserwacji instalacji gazowych
  • uprawnienia SEP na stanowisku eksploatacji dozoru łącznie z pomiarami ochronnymi do 1kV